De blijde geheimen

Posted on Posted in Rosenkranz

Het eerste blijde geheim: De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria

Heilige Francesca Cabrini:

“Maria leefde meer in God dan in haarzelf; zij was meer waar haar liefde lag, dan waar zij leefde. En daarom was haar geest zo transparent en helder als dat van een serafijn, en haar wil in volledige overeenstemming met Gods wil.”

Korte stilte

Onze Vader – 10 Weesgegroeten – Eer aan de Vader – O, mijn Jezus – Heer Jezus Christus

 

Het tweede blijde geheim: Maria bezoekt haar nicht Elisabeth

Heilige Moeder Teresa:

“Wij moeten ons laten leiden, en rustig blijven, rustig … Laten wij ons door Maria dragen, zij denkt aan alles, zal zorgdragen voor al onze noden naar ziel en lichaam. Schenken wij haar al onze problemen, al ons leed en vertrouwen wij erop dat Maria meer aan ons denkt dan wij aan onszelf.”

Korte stilte

Onze Vader – 10 Weesgegroeten – Eer aan de Vader – O, mijn Jezus – Heer Jezus Christus

 

Het derde blijde geheim: Jezus wordt geboren in een stal in Bethlehem

Paus Johannes Paulus I:

“Wanneer je de rozenkrans op de juiste manier bidt, kan dat leiden tot een kijk op Maria die steeds intenser wordt naarmate je langer bidt.”

Korte stilte

Onze Vader – 10 Weesgegroeten – Eer aan de Vader – O, mijn Jezus – Heer Jezus Christus

 

Het vierde blijde geheim: Jezus wordt in de tempel opgedragen

Heilige Gabriele Possenti:

“Ik geloof, Maria, dat alleen u het gebod ‘Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart’ volkomen vervuld hebt, zodat de heilige serafijnen van de hemel neerdalen, om in uw Hart te leren hoe God lief te hebben.”

Korte stilte

Onze Vader – 10 Weesgegroeten – Eer aan de Vader – O, mijn Jezus – Heer Jezus Christus

 

Het vijfde blijde geheim: Jezus wordt in de tempel wedergevonden

Heilige Theresia van het Kindje Jezus:

“De grootheid van Maria bestond in haar nederigheid. Het is dan ook geen wonder dat Jezus, die in haar nabijheid opgroeide, het zo belangrijk vindt dat wij juist dit van Hem en zijn Moeder leren: zachtmoedig en nederig van hart te zijn.”

Korte stilte

Onze Vader – 10 Weesgegroeten – Eer aan de Vader – O, mijn Jezus – Heer Jezus Christus