De glorievolle geheimen

Posted on Posted in Rosenkranz

Het eerste glorievolle geheim: Jezus verrijst uit de doden. Heilige Pater Pio: “Op een dag had Maria Magdalena met de goddelijke Heiland gesproken, maar doordat zij zich echter door Hem verlaten voelde, huilde en zo’n groot verlangen had Hem te zien, had zij Hem niet herkend, toen zij voor Hem stond, en dacht ze dat […]

De droevige geheimen

Posted on Posted in Rosenkranz

Het eerste droevige geheim: Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Heilige Pater Pio: “Klamp je net als Maria vast aan Jezus’ kruis, en je zult niet ongetroost blijven.” Korte stilte Onze Vader – 10 Weesgegroeten – Eer aan de Vader – O, mijn Jezus – Heer Jezus Christus   Het tweede droevige geheim: […]

De geheimen van het licht

Posted on Posted in Rosenkranz

Het eerste geheim van het licht: De doop in de Jordaan Heilige Pater Pio: “Door het doopsel verrijst de christen in Jezus, wordt hij verheven tot een bovennatuurlijk leven, verkrijgt hij de wonderschone hoop eens in heerlijkheid op de hemelse troon te zitten. Wat een waardigheid! Ik wil er op wijzen dat onze roeping als […]

De blijde geheimen

Posted on Posted in Rosenkranz

Het eerste blijde geheim: De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria Heilige Francesca Cabrini: “Maria leefde meer in God dan in haarzelf; zij was meer waar haar liefde lag, dan waar zij leefde. En daarom was haar geest zo transparent en helder als dat van een serafijn, en haar wil in volledige overeenstemming […]

Het rozenkransgebed

Posted on Posted in Startseite-Kategorie

Hoe bid je de rozenkrans? Kruis: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Grote kraal: Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer; die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria; […]