De geheimen van het licht

Posted on Posted in Rosenkranz

Het eerste geheim van het licht: De doop in de Jordaan

Heilige Pater Pio:

“Door het doopsel verrijst de christen in Jezus, wordt hij verheven tot een bovennatuurlijk leven, verkrijgt hij de wonderschone hoop eens in heerlijkheid op de hemelse troon te zitten. Wat een waardigheid! Ik wil er op wijzen dat onze roeping als christen vereist dat wij ons niet hechten aan de dingen van deze kleine wereld. De enige zorg en het volledig streven van een goed christen, die volgens zijn roeping leeft, moet zijn de eeuwige goederen te verwerven.”

Korte stilte

Onze Vader – 10 Weesgegroeten – Eer aan de Vader – O, mijn Jezus – Heer Jezus Christus

 

Het tweede geheim van het licht: Jezus’ zelfopenbaring bij de bruiloft van Kana

Heilige Pater Pio:

“En wanneer onze ellende ons van ons stuk brengt, wanneer onze ondankbaarheid jegens God ons angst inboezemt, wanneer de gedachte aan onze schuld ons afschrikt omvoor God onze Vader te verschijnen, omdat wij zijn ongenoegen hebben opgewekt, nemen wij dan onze toevlucht tot onze moeder Maria. Zij is een en al zachtmoedigheid en barmhartigheid, is oneindig goed en lief voor ons, want ze is toch onze Moeder.”

Korte stilte

Onze Vader – 10 Weesgegroeten – Eer aan de Vader – O, mijn Jezus – Heer Jezus Christus

 

Het derde geheim van het licht: De verkondiging van het rijk Gods en de oproep tot bekering

Heilige Pater Pio:

“Als God in staat is zelfs uit het kwade het goede te winnen, voor wie zou Hij dat eerder doen dan voor hen die zich onvoorwaardelijk aan Hem hebben geschonken. Wanneer jij God met heel je hart liefhebt, zal alles ten goede keren; en wanneer je je niet kunt voorstellen waar die goedheid vandaan moet komen, wees er dan van overtuigd: Het komt zeer zeker.”

Korte stilte

Onze Vader – 10 Weesgegroeten – Eer aan de Vader – O, mijn Jezus – Heer Jezus Christus

 

Het vierde geheim van het licht: Jezus’ gedaanteverandering op de berg Tabor

Heilige Pater Pio:

“Bedenk en prent jezelf in dat Golgota de berg van de heiligen is. Besef dat het lijden kort, maar de beloning eeuwig is.”

Korte stilte

Onze Vader – 10 Weesgegroeten – Eer aan de Vader – O, mijn Jezus – Heer Jezus Christus

 

Het vijfde geheim van het licht: De instelling van de H. Eucharistie

Heilige Pater Pio:

“Wanneer wij zonder liefde zijn, moeten wij met meer liefde communiceren. Een persoon die vol liefde de heilige Eucharistie aanbidt, houdt ook van zijn naaste. Wie ruw en onverschillig met de heilige Eucharistie omgaat, doet dat ook met zijn medemens.”

 

Korte stilte

Onze Vader – 10 Weesgegroeten – Eer aan de Vader – O, mijn Jezus – Heer Jezus Christus