De glorievolle geheimen

Posted on Posted in Rosenkranz

Het eerste glorievolle geheim: Jezus verrijst uit de doden.

Heilige Pater Pio:

“Op een dag had Maria Magdalena met de goddelijke Heiland gesproken, maar doordat zij zich echter door Hem verlaten voelde, huilde en zo’n groot verlangen had Hem te zien, had zij Hem niet herkend, toen zij voor Hem stond, en dacht ze dat Hij de tuinman was. Zo gebeurt het vaak ook bij jou. Houd moed, liefste dochter, en maak je geen zorgen, want de goddelijke Meester zorgt voor jou, laat je niet alleen. Waarom ben jij bang? Waarom klaag jij? Magdalena wilde de Heer omhelzen, en de goede Meester, hoewel Hij haar dat zo vaak had toegestaan, stond dat deze keer niet toe. Nee, zei Hij, raak mij niet aan, want Ik ben nog niet heengegaan naar de Vader. Moge Jezus je verstand verlichten, opdat je begrijpen zult. Daarboven zullen er geen hindernissen meer zijn, maar hier moeten wij dit lijden nog op ons nemen. Maar God is onze God en is er altijd voor ons. Moge ons hart zijn tempel zijn.” (Brief, III, 750).

Korte stilte

Onze Vader – 10 Weesgegroeten – Eer aan de Vader – O, mijn Jezus – Heer Jezus Christus

 

Het tweede glorievolle geheim: Jezus stijgt op ten hemel.

Heilige Pater Pio:

“Wij weten dat Jezus zich gedurende veertig dagen als de Verrezene wilde laten zien. Waarom? Hij wilde ons geloof door de kracht van zijn verrijzenis voldoende sterk maken. Jezus dacht dat wanneer Hij zich niet aan ons als de Verrezene zou laten zien, wij in ons geloof niet sterk genoeg zouden zijn. Ik zeg dit, opdat wij, in geloof gesterkt, in ons leven het verrijzen niet als iets lichamelijks ervaren, maar ons best doen dat de verrijzenis ons bovenal geestelijk verandert en vernieuwt.”

(Brief, IV, 1120)

Korte stilte

Onze Vader – 10 Weesgegroeten – Eer aan de Vader – O, mijn Jezus – Heer Jezus Christus

 

Het derde glorievolle geheim: De Heilige Geest daalt neer over de apostelen.

Heilige Pater Pio:

“Mijn lieve dochter, ik houd niet op onze lieve God voor jou en je hele familie te bidden, zodat wat God met jou en jullie voorheeft moge geschieden, opdat daarmee jouw verlangen de volmaaktheid te bereiken ook daadwerkelijk realiteit wordt. Dit verlangen moet je koesteren en steeds weer in je hart voeden, omdat het een werk van de Heilige Geest is en een vonk van goddelijk vuur.” (Brief, III, 836)

Korte stilte

Onze Vader – 10 Weesgegroeten – Eer aan de Vader – O, mijn Jezus – Heer Jezus Christus

 

Het vierde glorievolle geheim: Maria wordt ten hemel opgenomen.

Heilige Pater Pio:

“De goddelijke liefde had in Maria’s hart een vurigheid bereikt, die de liefdeskracht van ieder sterfelijk wezen overstijgt. De ziel van de heilige maagd Maria werd van de ketenen van het lichaam bevrijd en zweef als een duif naar de schoot van haar geliefde. En Jezus, die in de hemel regeert in de verheerlijkte menselijke natuur, die Hij uit het lichaam van de heilige Maagd ontving, wilde ook dat zijn Moeder met lichaam en ziel binnentreedt en in zijn glorie deelt. En het was waardig en gepast. Het was dan ook ondenkbaar dat haar lichaam, dat nimmer aan de zonde en Satan onderworpen was, in het uur van de dood aan bederf onderhevig zou zijn.” (Brief, IV, 1124)

Korte stilte

Onze Vader – 10 Weesgegroeten – Eer aan de Vader – O, mijn Jezus – Heer Jezus Christus

 

Het vijfde glorievolle geheim: Maria wordt in de hemel gekroond.

Heilige Pater Pio:

“De buitendeuren sluiten en de Moeder Gods treedt binnen. Zodra de zalige vereerders haar zien omhuld door de glans van haar schoonheid, begroeten zij haar vol blijdschap, eren haar met de hoogste titels, werpen zij zich voor haar voeten neer, brengen haar hun eerbetoon en roepen haar eensgezind uit tot hun koningin.” (Brief, IV, 1126)

Korte stilte

Onze Vader – 10 Weesgegroeten – Eer aan de Vader – O, mijn Jezus – Heer Jezus Christus