Toelichting op het Gebed van de Vrouwe van alle Volkeren

Posted on Posted in Allgemein

Op 31 mei 1996 gaf de bisschop van Haarlem-Amsterdam, mgr. H. Bomers, samen met zijn toenmalige hulpbisschop mgr. J.M. Punt, na de Congregatie voor de Geloofsleer te hebben geraadpleegd toestemming voor de publieke verering van de heilige Maagd Maria onder de titel “de Vrouwe van alle Volkeren”.

Onder deze titel verscheen Maria in de jaren 1945-1959 te Amsterdam aan een eenvoudige vrouw, Ida Peerdeman, en openbaarde dat zij als “de Vrouwe van alle Volkeren” of “de Moeder van alle Volkeren” door alle mensen gekend en bemind wil worden.

In profetische visioenen laat zij op indrukwekkende wijze de situatie zien van Kerk en wereld in onze tijd. In haar boodschappen openbaart Maria het plan, waarmee God door de Moeder de wereld wil redden. Daartoe schenkt zij de volkeren en naties een afbeelding en een gebed.

De afbeelding laat de Vrouwe van alle Volkeren zien, terwijl ze staat op de wereldbol, doorstraald door het licht van God, voor het kruis van haar Zoon de Verlosser, met wie ze onafscheidelijk verbonden is. Uit Maria’s handen komen drie stralen van Genade, Verlossing en Vrede, die ze mag uitdelen aan allen die haar als Voorspreekster er om vragen. De kudde schapen rond de aardbol is een beeld voor de volkeren van de gehele wereld, die niet eerder rust zullen vinden dan als ze opzien tot het kruis, het middelpunt van deze wereld.

De Vrouwe van alle Volkeren dicteerde een kort, krachtig gebed om ons te bewaren voor verwording, dreigende rampen en oorlog.

“Gij, volkeren van deze tijd, weet toch dat gij staat onder de bescherming van de Vrouwe van alle Volkeren. Roept haar aan als Voorspreekster, vraagt haar om alle rampen af te wenden. Vraagt haar, de verwording uit deze wereld te verbannen. Van verwording komen rampen, van verwording komen oorlogen. Gij zult door mijn gebed vragen dit van deze wereld af te wenden. Gij weet niet hoe groot en hoe voornaam dit gebed is bij God.” (31 mei 1955)

Zij vraagt, dat iedereen dit gebed dagelijks minstens een keer bidt. “Ik geef u de verzekering dat de wereld veranderen zal.” (29 april 1951) Als Vrouwe van alle Volkeren is ze door de Vader en de Zoon gezonden om eenheid en vrede aan de wereld te brengen en “om onder deze titel en door dit gebed, de wereld te mogen verlossen van een grote wereldcatastrofe.” (10 mei 1953)

Daarom vraagt de Vrouwe van alle Volkeren nadrukkelijk om een grote wereldwijde actie om haar gebed en afbeelding te verspreiden. “Help toch met al uw middelen en zorg voor de verspreiding, ieder op zijn eigen wijze.” (15 juni 1952)

 

Informatie over het kerkelijke standpunt zie: www.de-vrouwe.info