Het rozenkransgebed

Posted on Posted in Startseite-Kategorie

Hoe bid je de rozenkrans? Kruis: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Grote kraal: Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer; die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria; […]